Trainig

Web Design

Nje bashkpunim  i suksesshem ne 10 projekte me Insitutin Jeta e Re.  Qe prej 2010 e ne vazhdim kemi nje mardheni bashkpunimi te shkelqyer 😀
Next.ijr.al

Webdesign
Wordpress
Viti
2020
Next training
Training